SåBra AS - 1. mars starter vi opp - velkommen!
 
 
 
KURS
Kursene starter når vi har nok deltagere, så interessenter blir satt på en uforpliktende liste.
 
 
Rune Lie                                                                            
LYD, BILDE & TEKNIKKKurs for deg som er interessert i lyd og bilde. Mer informasjon kommer.
Instruktør: Rune Lie                                                                                              
 
                                     
    
 
 
 
 
GRUNNKURS I GESTALTTERAPI
 
 
ZIK - GRUNNKURS I GESTALTTERAPI - med øvelser til selvterapi.
  
Hver kursbolk går over 10 timer og koster kr. 1500,- inkl. mva.
Deltagerne får litteratur de skal lese mellom hver samling. Timene teller for opptak på Norsk Gestaltinstitutt AS.
  
Samlingene organiseres fleksibelt gruppevis etter hva som passer deltagerne: dag, kveld eller helg.
Løpende påmelding og Mentora tar kontakt når det er nok deltagere til å sette i gang.
Mentora kan også tilby ZIK konseptet til bedrifter, og skreddersyr da kurset til bedriftens behov.
  
Eksempel på spørsmål for bevisstgjøring:
* Hva skjer med meg akkurat nå?
* Kjenner jeg kroppen min akkurat nå?
* Kjenner jeg hvordan jeg puster akkurat nå?
* Hva legger jeg merke til i kroppen min akkurat nå?
* Hva gjør jeg akkurat nå?
* Hvordan høres stemmen min ut akkurat nå?
* Hvilke følelser får jeg kontakt med akkurat nå?
* Hvordan har jeg det akkurat nå?
* Hvordan stopper jeg meg selv akkurat nå?
* Hva kan skje hvis jeg ikke stopper meg selv akkurat nå?
* Hva har jeg behov for akkurat nå?
* Hvordan er energinivået akkurat nå - og nå - og nå?  
  
Huskeliste
* Pust
* Det er ingen bestemt vei å gå.
* Å ikke velge er også et valg.
* Hva er åpenbart.
* Her og nå.
* Hvis jeg ikke vet hva jeg skal si, kan jeg si akkurat det.
* Jeg er så ekte og ærlig jeg kan i hvert møte. Det jeg sier skal være sant, og jeg behøver ikke å si alt som er sant.
* Jeg kan holde ting tilbake.
* Si "jeg / eg" når jeg snakker om meg selv. Jeg er ansvarstagende, mens "man / en / du / vi" er ansvarsfratagende.
* I gruppeterapi: ikke tolk det andre sier. Spør heller: " Hva mener du når du sier ........?"
* Tilbakemeldinger: "Når du sier / gjør / ....  føler jeg ...... tenker jeg ...... kjenner jeg.......".
* Det er tillatt å si NEI.
* Alle har rett i sine opplevelser.
* Se på den du snakker med.
* Kommunikasjon: Gjør ikke noe som skader deg selv eller andre.